Γ. Εθνικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 38 για την ρύθμιση θεμάτων ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων Στις 12 Νοεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ. αριθμ. 38 «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν 4093/2012 (Α΄222)» [67] με την οποία ρυθμίστηκαν: (α) Ζητήματα αναφορικά με την ανάληψη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής Ταμείο) των (αδιάθετων) κοινών μετοχών που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από πιστωτικό ίδρυμα κατ’ εφαρμογή του Ν 3864/2010 (άρθρο 1). Συγκεκριμένα, ορίζονται: • οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την κάλυψη από το Ταμείο των ως άνω μετοχών, και • ο τρόπος υπολογισμού της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κοινής μετοχής πιστωτικού ιδρύματος για τις ανάγκες εφαρμογής της εν λόγω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. (β) Ζητήματα αναφορικά με τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του Ν 3864/2010 (άρθρο 2). Ειδικότερα, ρυθμίζονται: • η κάλυψη από το Ταμείο των εκδιδόμενων υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), • τα χαρακτηριστικά και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.