ΓνωμΝΣΚ 100/2012

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Φ. Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος ΝΣΚ Εισηγήτρια: Ε. Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 43 Ν 3756/2009, 65 Ν 2362/1995, 1 Ν 2322/1995, 39 Ν 3871/2010, 16, 50 Ν 3943/2011, 1 Ν 3429/2005, 2 Ν 3606/2007, 29 Ν 3566/2007, 2 Ν 3844/2010, 1 ΚΝ 2190/1920, Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, 4 παρ. 14 και 15, 47 Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) χρηματοπιστωτικών μέσων είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και των υπουργικών αποφάσεων που ισχύουν κάθε φορά, δοθέντος ότι οι ΠΜΔ δεν συνιστούν οργανωμένη αγορά και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 65 Ν 2362/1995. […] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία *** υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης με νέο κεφάλαιο κίνησης κατ’ εφαρμογή της απόφασης με αριθ. πρωτ. 2/5636/0025/13.7.2009 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄53) «Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων Δεκεμβρίου 2008». Κατά τον έλεγχο της βιωσιμότητας της εταιρίας, διαπιστώθηκε ότι, «η εταιρεία από τις 29.3.2010 εισήγαγε τις μετοχές της στην Αγορά του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.