ΜΠρΠρεβ 223/2012

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Α. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Α. Τάσσης, Κ. Ρεμεντζάς Διατάξεις: άρθρα 686 επ., 933, 938 ΚΠολΔ, 4 Ν 3068/2002, 966, 967 ΑΚ, 17 Συντ., 159 επ. Ν 3463/2006, 12, 13 ΥΑ 2/37345/0004/2010 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Περιουσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Πράγματα εκτός συναλλαγής. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν μέσο άσκησης κρατικής οικονομικής πολιτικής, ανήκουν στη δημόσια περιουσία και όχι στην ιδιωτική. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτού κατά τις διατάξεις των άρθρων 159 επ. Ν 3463/2006. Κατάσχεση εις χείρας τράπεζας καταθέσεων Δήμου, που προορίζονταν αποκλειστικά για τη μισθοδοσία υπαλλήλων. Οι ως άνω καταθέσεις είναι ακατάσχετες. Ο αιτών, Δήμος ***, με την υπό κρίση αίτησή του, ζητεί την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος του, δυνάμει της από 26.3.2012 επιταγής προς πληρωμή, κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αριθμ. 96/2011 απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων και του από 6.4.2012 κατασχετήριου εγγράφου εις χείρας της *** ως τρίτης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της νομοτύπως και εμπροθέσμως ασκηθείσας ανακοπής του κατά της καθ’ ης, για το λόγο ότι η διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει σε αυτόν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.