Α. Διεθνές επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Εποπτική αξιολόγηση της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Στις 7 Απριλίου 2014, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής FSB) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων (‘risk culture’) των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. [1] Με τις κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζονται ως στοιχεία που συμβάλλουν στην προώθηση μίας συνετής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων, τα εξής: • οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, • το πλαίσιο που υιοθετεί το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετικά με τη «διάθεση έκθεσης σε κίνδυνο» (‘risk appetite’), και • οι πολιτικές αποδοχών. Επίσης, παρέχονται κατευθύνσεις στις εποπτικές αρχές, ώστε να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξετάζοντας τα ακόλουθα στοιχεία: • την κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων της διοίκησης και των ανώτατων στελεχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, • τους κανόνες λογοδοσίας, • τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και • το πλαίσιο παροχής κινήτρων. Με τις κατευθυντήριες γραμμές δεν προσδιορίζονται οι πολιτικές που οφείλουν να υιοθετήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων, αλλά δίνονται κατευθύνσεις στις εποπτικές αρχές προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά της. 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 2.1 Εποπτική μεταχείριση των τίτλων που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.