ΑΠ 1738/2013

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Κουτρουμάνος, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγήτρια: Στ. Γιαννούκου, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Ά. Γεωργιάδης, Κ. Παπατσίκης Διατάξεις: άρθρα 288, 297, 298, 330, 914 ΑΚ, Κώδικας Δεοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ., ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, 85 Ν 3606/2007, Ν 3756/2009, Οδηγία 2004/39/ΕΚ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Υποχρεώσεις τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Κώδικας Δεοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ. Επένδυση σε ομόλογα. Όρος του ομολόγου σύμφωνα με τον οποίο όταν το επιτόκιο Euribor παρεκκλίνει του προκαθορισμένου ορίου, το προϊόν παύει να είναι τοκοφόρο. Μη ενημέρωση του επενδυτή. Το ομόλογο είναι σύνθετο τραπεζικό προϊόν και επομένως υπάρχει αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτή για τον κίνδυνο. Πρόωρη ρευστοποίηση από τον ενάγοντα και απώλεια κεφαλαίου. […] Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ «Αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών ***. Η παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνον αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ’ αυτούς». Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.