ΑΠ 981/2014

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2014, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Χρυσικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Ι. Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Ν. Τσουτσάνης, Ι. Λιναρίτης Διατάξεις: άρθρα 61 παρ. 2, 63-65, 66, 68 Ν 2533/1997, Οδηγία 97/9/ΕΚ, 13 Ν 2651/1998, Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΘΟ) Α 14082/Β.809/2000, 2/261/21.1.2003 Απόφαση ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αναγκαία προϋπόθεση παροχής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση διαπίστωσης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας ΕΠΕΥ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της είναι, μεταξύ άλλων, η ανάκληση της άδειας σύστασης ΕΠΕΥ και η θέση της σε ειδική εκκαθάριση. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο δικαιούται να αρνηθεί να αποζημιώσει τους επενδυτές για τις απαιτήσεις τους, μόνον όταν αποδειχθεί ότι συντρέχει κάποια από τις διαζευκτικά διατυπωμένες αρνητικές προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται ρητά και περιοριστικά στο άρθρο 66 παρ. 7 Ν 2533/1997. Δεν συνδέεται με καμία διάταξη του ως άνω νόμου η υποχρέωση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για αποζημίωση του επενδυτή με την ύπαρξη ή μη θετικού καταλοίπου στο λογαριασμό του εντολέα επενδυτή κατά το χρόνο ανάκλησης της άδειας σύστασης της ΕΠΕΥ και της θέσης της σε ειδική εκκαθάριση. [...] Περαιτέρω, ύστερα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εκδόθηκε η σχετική με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών, και την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων Οδηγία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.