ΔΕΕ υπόθ. C-62/14 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, Pedro Cruz Villalon της 14ης Ιανουαρίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2014, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nolling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber κ.λπ., Johann Heinrich von Stein κ.λπ., και Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag κατά Deutscher Bundestag Διατάξεις: άρθρα 119, 123, 127, 130, 267 ΣΛΕΕ, 1, 17-24 Πρωτόκολλο (αριθ. 4) «Για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ», 5 παρ. 4 ΣΕΕ, Απόφαση του ΔΣ της ΕΚΤ της 6.9.2012 για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πράξεων αγοράς κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ. Η Ευρωπαϊκη Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καθορίζει τις γενικές αρχές για πράξεις ανοικτής αγοράς και πιστωτικές εργασίες που διενεργούνται από την ίδια ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, περιλαμβανομένης της ανακοινώσης των όρων υπό τους οποίους δέχονται να μετάσχουν σε συναλλαγές αυτού του είδους. Το πρόγραμμα Outright Monetary Transactions (OMT) της ΕΚΤ συνάδει με τα άρθρα 119 και 127 παράγραφοι 1 και 2 της ΣΛΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση εφαρμογής του η ΕΚΤ αφενός θα απέχει από κάθε άμεση παρέμβαση στα προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας με τα οποία συνδέεται το πρόγραμμα ΟΜΤ και αφετέρου θα τηρήσει αυστηρώς την υποχρέωση αιτιολόγησης και τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, το πρόγραμμα ΟΜΤ συνάδει με το άρθρο 123 παράγραφος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.