Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

  1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Νομικές πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του Κανονισμού 575/2013 (CRR) 1.1.1 Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας Με τον Κανονισμό 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (‘CRR’) καθιερώθηκε ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας στο πλαίσιο τήρησης του οποίου τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διατηρούν υψηλής ποιότητας ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα, η αξία των υψηλής ποιότητας ρευστών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να καλύπτει τις καθαρές εκροές ρευστότητας εντός των επόμενων τριάντα ημερών. Με την καθιέρωση της υποχρέωσης τήρησης συντελεστή κάλυψης ρευστότητας επιδιώκεται να διασφαλιστεί η ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες ανισορροπίες μεταξύ εισροών και εκροών ρευστότητας υπό ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες. Στις 17 Ιανουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο  κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/61 της Επιτροπής  δυνάμει του άρθρου 460 του Κανονισμού 575/2013 (‘CRR’) με τον οποίο προσδιορίζεται ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας (‘Liquidity Coverage Ratio’) που θα πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα από την 1η Οκτωβρίου 2015.  [8] Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, το ύψος του οποίου θα υπερβαίνει: • το 60%, από την 1η Οκτωβρίου 2015, • το 70%, από την 1η Ιανουαρίου 2016,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.