Παναγιώτης Κ. Μάζης, Σημαντική τομή στα κρατούντα στο δίκαιο των υποθηκών

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2015, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

(εξ αφορμής εκδόσεως των αποφάσεων του ΣτΕ 3250-3258/2007, 3119-3135/2009 και 9/2010) Παναγιώτης Κ. Μάζης, Δ.Ν. Δικηγόρος 1. Με τις παραπάνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας [1] έγινε δεκτό ότι τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων -και κατ’ επέκταση του Ταμείου Νομικών- για τις συντασσόμενες από αυτούς μονομερείς πράξεις παροχής υποθήκης προς εξασφάλιση (τραπεζικών) δανείων και συμβάσεων ανοίγματος πίστωσης επιβάλλονται επί του ποσού της ασφαλιζόμενης με αυτές απαίτησης και όχι επί της τυχόν μεγαλύτερης του ποσού του συνομολογημένου δανείου ή πίστωσης. 2. Πιο συγκεκριμένα, παλαιότερα, οι τράπεζες, προκειμένου να αποφεύγουν τα εξαιρετικά υψηλά έξοδα εγγραφής υποθήκης, αλλά για να έχουν πάντως τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του ΝΔ από 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», το οποίο προϋποθέτει για την εφαρμογή του σύσταση υποθήκης από ιδιωτικό τίτλο, προσέφευγαν στη μεθόδευση εξασφάλισής τους για τα παρεχόμενα απ’ αυτές δάνεια και πιστώσεις της παροχής σε αυτές υποθήκης μεν για ένα μικρό και μόνο μέρος της απαίτησης, ενώ για το πολύ μεγαλύτερο υπόλοιπο, εγγραφής «συναινετικής» προσημείωσης. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, είχαν τη δυνατότητα, σε υπερημερία του οφειλέτη, να προβαίνουν πάραυτα σε αναγκαστική εκτέλεση επί του ενυπόθηκου ακινήτου (εργοστασίου, ξενοδοχείου κλπ) με βάση τις εν λόγω διατάξεις του ΝΔ του 1923, ενώ, επιπρόσθετα, είχαν και το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.