Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διεύθυνση Σύνταξης: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος, Κ. Κεραμεύς, Ε. Περάκης
Επιμέλεια Ύλης: Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης
ISSN: 1791-9366
Έτη: 11
Τεύχη: 30
Άρθρα: 827

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Νομολογία εθνικών Δικαστηρίων

1. Τραπεζικές υπηρεσίες
Αλληλόχρεος λογαριασμός
2. Προστασία καταναλωτή
3. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
4. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
5. Αναγκαστική Εκτέλεση
6. Λοιπά θέματα

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007