Γεώργιος Δ. Καλλιμόπουλος, Ασφαλιστική τοποθέτηση - Τράπεζες (γνωμ.)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Γεώργιος Δ. Καλλιμόπουλος, Ομ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Εισαγωγικά - Ερώτημα 1. - A . Ετέθησαν υπ’ όψιν μου τα ακόλουθα έγγραφα: 1) η από 07.09.2004 σύμβαση πιστώσεως – αλληλοχρέου – ανοικτού λογαριασμού μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «***» (εφεξής η « Τράπεζα ») αφενός και της εταιρείας με την επωνυμία «***» (εφεξής η « Ασφαλιστική Εταιρεία ») ως πιστούχου και των *** και *** ως εγγυητών αφετέρου (εφεξής η « Σύμβαση Πιστώσεως »), 2) το υπ’ αρ. ***/27.11.2006 πινάκιο μεταχρονολογημέ- νων επιταγών πελατείας της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τις οποίες η τελευταία ενεχύρασε υπέρ της Τράπεζας δυνάμει όρου της Συμβάσεως Πιστώσεως, 3) η υπ’ αρ. πρωτ. 321/06.02.2007 επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με την οποία διαβιβάστηκε στην Τράπεζα η υπ’ αρ. Κ3-1231/05.02.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την δέσμευση στοιχείων ενεργητικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας, 4) η από 07.02.2007 επιστολή της Τράπεζας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, 5) η από 14.02.2007 εξώδικη δήλωση καταγγελίας της Συμβάσεως Πιστώσεως, και 6) η από 25.05.2010 και υπ’ αρ. καταθ. ***/2010 αγωγή της Ασφαλιστικής Εταιρείας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση κατά της Τράπεζας (εφεξής η « Αγωγή »). 2. - Β. Περαιτέρω ετέθησαν υπ’ όψιν μου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 1) Στις 7...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.