Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Ζητήματα από την εφαρμογή του Ν 4354/15, όπως ισχύει μετά τους Ν 4389/16 ως 4393/16 για τις εταιρίες διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Σπήλιος Αντ. Μούζουλας , Δ.Ν., Δικηγόρος Εισαγωγή 1. Τα άρθρα 1-3 ν. 4354/15 και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθ. 82/16 (εφεξής ΠΕΕ 82/16), ως ένα μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος το οποίο έχει ανακύψει από τον μεγάλο όγκο των δανείων και πιστώσεων σε καθυστέρηση, που έχουν χορηγήσει πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, θεσμοθέτησαν ειδικές εταιρίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη διαχείριση ή την απόκτηση απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια ή πιστώσεις σε καθυστέρηση, καθώς και την αναχρηματοδότηση τέτοιων απαιτήσεων, με τη χορήγηση νέων δανείων ή πιστώσεων. Οι διατάξεις αυτών των άρθρων αντικαταστάθηκαν, στο σύνολό τους, από αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 70 ν. 4389/16 [1] . Οι απαιτήσεις που μπορούν να τεθούν υπό διαχείριση ή να μεταβιβαστούν, καθώς και να αναχρηματοδοτηθούν, επιτρέπεται πλέον να πηγάζουν και από δάνεια ή πιστώσεις που εξυπηρετούνται. Κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 71(3) αυτού του νόμου, ωστόσο, διατηρήθηκε σε ισχύ η ΠΕΕ 82/16, στο μέτρο που δεν περιείχε ρυθμίσεις αντίθετες με αυτές του νέου νόμου, μέχρι την αντικατάστασή της. Αποτελούσε συνεπώς ζήτημα ερμηνείας, κατά πόσο συγκεκριμένη ρύθμιση της ΠΕΕ παρέμενε σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 70, ιδίως με δεδομένο ότι η ταξινόμηση και η οργάνωση των δραστηριοτήτων που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.