Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Εποπτικές προτεραιότητες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το έτος 2016 1.2 Νομικές πράξεις και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται στο πλαίσιο του Κανονισμού 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) 1.2.1 Απαιτήσεις συνετής αποτίμησης στο πλαίσιο του CRR 1.2.2 Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των σωμάτων εποπτών 1.2.3 Διαδικασία λήψης κοινών αποφάσεων από τις εποπτικές αρχές 1.2.4 Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή μόχλευσης 1.2.5 Προσδιορισμός των τρίτων χωρών με ισοδύναμο ρυθμιστικό καθεστώς με αυτό της ΕΕ στο πλαίσιο του CRR 1.2.6 Αναγνώριση σημαντικής μεταφοράς κινδύνου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης 1.2.7 Πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης της ρευστότητας 1.2.8 Υποδείγματα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον LCR 1.2.9 Νέα υποδείγματα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σε σχέση με τον συντελεστή μόχλευσης 1.2.10 Προϋποθέσεις παρέκκλισης από τις απαιτήσεις ρευστότητας στο πλαίσιο του CRR 1.2.11 Χρήση αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων για σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 1.2.12 Δημοσιοποίηση πληροφοριών για το συντελεστή κάλυψης ρευστότητας 1.2.13 Κατευθύνσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη γνωστοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα πληροφοριών για κεφαλαιακά μέσα AT1 και Tier 2 1.2.14 Ρυθμίσεις για τους κινδύνους αγοράς και τις πολιτικές αποδοχών στο πλαίσιο του CRR 1.2.15 Παράταση της περιόδου εξαίρεσης των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.