Γ. Εθνικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Αναθεώρηση του εθνικού πλαισίου για την εγγύηση καταθέσεων 1.2 Ρυθμίσεις σχετικά με την αδειοδότηση, λειτουργία και προληπτική εποπτεία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα 1.3 Ίδρυση από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 1.4 Νομοθετική ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 1.5 Ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση 1.6 Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την ΤτΕ χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 1.7 Καθορισμός του ύψους του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος 1.8 Προϋποθέσεις διανομής μερισμάτων από τα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα 1.9 Μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών 1.10 Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση και πώληση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων 1.11 Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων 1.12 Οριστικός καθορισμός του ύψους της συνεισφοράς του ΤΕΚΕ στην εξυγίανση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου 1.13 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΒΑ για τα σχέδια ανάκαμψης 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας των κεφαλαιαγορών 2.1 Ανοικτές πωλήσεις 2.2 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ για τους ΟΣΕΚΑ σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.