ΑΠ 1299/2015 Δ΄ Τμ.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Σακκάς, Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Γ. Σακκάς Δικηγόροι: Ι. Χατζηαντωνίου, Ν Ξανάλατος, Ε. j Πουρνάρας, Αθ. Δημητρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 1, 4 Ν 3869/2010, 560 παρ. 1 ΚΠολΔ ΔΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Ο αιτών για να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3869/2010 θα πρέπει να μην περιήλθε σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των χρηματικών οφειλών του με δόλιο τρόπο, η δε ύπαρξη του δόλου αποδεικνύεται από τον πιστωτή. Ο αιτών προέβη σε μεταβιβάσεις ακινήτων του κατά την τριετία προ της υποβολής της αίτησης. Με τις ως άνω μεταβιβάσεις ο αιτών αποσκοπούσε δολίως στη μη ικανοποίηση έστω και μέρους των απαιτήσεων των υπό κρίση πιστωτών του, οι οποίοι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν έστω και κατά ένας μέρος στην περίπτωση ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, δεδομένου ότι τα εν λόγω ακίνητα αποτελούσαν ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Δεκτός ο ισχυρισμός πιστώτριας τράπεζας ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών. [ ...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 παρ. Α1 Ν 3995/2011, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.