ΠΠρΑθ 896/2016

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Ζησοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια: Χ. Αυγέρη, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Γ. Παπαευθυμίου, Θ. Ρουμελιώτης, Ε. Πολίτης Διατάξεις: άρθρα 1 παρ. 1 και 3, 6 – 10, 12α, 12β Ν.Δ. 400/1970, 451, 1247, 1248, 1251, 1255 ΑΚ, 35, 38-44 Ν.Δ. της 17.07/13.08.1923, 26 παρ. 9 Ν 2076/1992, 2 παρ. 2 και 3 Ν 3601/2007, Απόφαση Κ3-1231/05.02.2007 Υφυπουργού Ανάπτυξης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Σε περίπτωση που το ποσό της ασφαλιστικής τοποθέτησης μειωθεί, εξαιτίας αναγκαστικής εκτέλεσης, υποτίμησης, απαλλοτρίωσης ή σύστασης εμπραγμάτου βάρους σε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που την απαρτίζουν, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να τα συμπληρώσει εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ της ενάγουσας ασφαλιστικής επιχείρησης και του εναγομένης τράπεζας. Ενεχύραση επιταγών. Κατά το χρόνο δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για τη θέση της ενάγουσας σε ασφαλιστική εκκαθάριση οι επιταγές και απορρέουσες εξ αυτών απαιτήσεις δεν ανήκαν πλέον στην περιουσία της, διότι είχαν σε προγενέστερο χρόνο διατεθεί στην εναγομένη τράπεζα στην περιουσία της οποίας είχαν περιέλθει. [... ] Όλες οι ημεδαπές και αλλοδαπές ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα διέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» και υπόκεινται σε κρατική εποπτεία, η οποία σκοπό έχει την προστασία και εξασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.