ΠΠρΑθ 1217/2016

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Β. Πορτοκάλλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Π. – Β. Χαρδαλιά, Α. Βασιλογάμβρου, Χ. Χρυσάνθης, Κ. Τζωρτζίδου, Δ. Αναστασόπουλος Διατάξεις: άρθρα 1, 3, 6, 7, 27, 31 και 32 Ν 2496/1997, 340, 345, 346, 361 ΑΚ, 3 παρ. 6 Ν 2496/1997 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Περίπτωση ομαδικής ασφάλισης. Η ασφαλιστική αποζημίωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, όταν πραγματοποιηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος, δηλαδή όταν επέλθει η ζημία προς κάλυψη της οποίας έχει συνομολογηθεί η ασφαλιστική σύμβαση, οπότε ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 7 Ν 2496/1997 δεν καθιερώνεται δήλη ημέρα εκπλήρωσης της υποχρέωσης του ασφαλιστή για καταβολή ασφαλίσματος, μετά την πάροδο της οποίας αυτός καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας και έτσι η σχετική απαίτηση κατά του ασφαλιστή καθίσταται τοκοφόρος, σύμφωνα με τα άρθρα 340 και 345 ΑΚ, από τη δικαστική ή εξώδικη όχληση αυτού. Σύμβαση στεγαστικού δανείου. Ένταξη του δανειολήπτη σε ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής, βάσει του οποίου η εναγομένη ανέλαβε την αποπληρωμή του κάθε φορά υπολοίπου του δανείου σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζόμενου δανειολήπτη, δικαιούχος δε του ασφαλίσματος ορίστηκε η ενάγουσα τραπεζική εταιρία. Το δικαίωμα του ασφαλιστή για καταγγελία της σύμβασης λόγω δόλιας απόκρυψης από τον ασφαλισμένο περιστατικών που είναι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.