Γ. Εθνικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2016, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1. Καθορισμός του ύψους του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος 1.2 Τροποποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με την εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και την εγγύηση καταθέσεων 1.3 Τροποποίηση του πλαισίου υποβολής εποπτικών αναφορών για τα ανοίγματα σε καθυστέρηση και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών 2.1 Ν 4443/2016 περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς 2.2 Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. 3. Θέματα προστασίας καταναλωτή 3.1 Ν 4338/2015 - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, και άλλες διατάξεις 3.2 Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (Payment Accounts Directive-PAD) 4. Νομικά- φορολογικά θέματα 4.1 Ν 4446/2016 - Πτωχευτικός Κώδικας και άλλες διατάξεις 4.2 Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας 5. Συστήματα και μέσα πληρωμών 5.1 Προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου 5.2 Έλεγχος γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία 1. Εργασίες του G-20 – Ετήσια Σύνοδος των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων Στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Σύνοδος των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.