ΜονΕφΛαρ 113/2016

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2016, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Η. Τουλίγκος , Εφέτης Δικηγόροι: Γ. Σουμέλας, Αντ. Τίγκας, Σ. Τριγώνη Διατάξεις : άρθρα 7 Ν 2396/1996 , 197, 198, 281, 288, 914 ΑΚ , 1 παρ. 4 9γ- 9ε, 9θ Ν 2251/1994 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ. Η επίκληση και υπαγωγή στο προνομιακό καθεστώς του δικαίου προστασίας του καταναλωτή ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι με γνώση και εμπειρία της αγοράς και σημαντική οικονομική επιφάνεια, ασχολούνται συστηματικά με προϊόντα και συναλλαγές υψηλής οικονομικής αξίας, αποβαίνει καταχρηστική, καθώς οι ως άνω συναλλασσόμενοι υπερβαίνουν κατά πολύ το πρότυπο του μέσου αποταμιευτή και δεν είναι απαραίτητα το αδύναμο μέρος της συγκεκριμένης συναλλαγής. Η σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών μπορεί να συναφθεί και σιωπηρά, χωρίς την τήρηση τύπου. Οι ενάγοντες υπάγονται στην έννοια του καταναλωτή καθότι δεν υπερβαίνουν το πρότυπο του μέσου αποταμιευτή, δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε ότι ασχολούνται συστηματικά με προϊόντα και συναλλαγές υψηλής οικονομικής αξίας, ούτε είχαν ιδιαίτερες γνώσεις από τέτοιες συναλλαγές. Συνυπαιτιότητα των εναγόντων στη ζημία που υπέστησαν δεδομένου ότι όταν διαπίστωσαν την πτώση της τιμής των ομολόγων δεν προσπάθησαν να ρευστοποιήσουν αυτά άμεσα στην τρέχουσα τιμή με μικρή τότε απώλεια ή σε οποιαδήποτε άλλη τιμή θα μπορούσε να επιτευχθεί. […] Με την από 20.12.2012 (αριθμ. εκθ. κατ. ***/2012) αγωγή τους,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.