ΣτΕ 2469/2016 Τμ. Δ΄

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2016, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Πετρούλιας, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ηλ. Μάζος, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Ν. Γεροκωνσταντής, Δ. Ζλακώνης, Ν. Βερβεσός Διατάξεις : άρθρα 1 παρ. 1 Ν 2081/1992 , 28 παρ. 4 Ν 2579/1998 , 5, 8, 27, 62, 63, 68 Ν 3601/2007 , ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Δεν επιβάλλεται από το νόμο ο διορισμός επιτρόπου ή η λήψη άλλων μέτρων ως διαδικαστική προϋπόθεση για την ανάκληση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος. Δεν συντρέχει περίπτωση κακής χρήσης ή υπέρβασης των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της εποπτικής αρχής, ούτε παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, εφόσον κατά την κατ’ αρχήν αιτιολογημένη, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν αμφισβητούνται από το αιτούν, και κατά τα λοιπά ανέλεγκτη ακυρωτικώς εκτίμηση των οργάνων της ΤτΕ, η ανάκληση ήταν αναγκαίο αλλά και το μόνο πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος της ομαλής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος που επιδιώκεται με το Ν 3601/2007 . […] Επειδή, το αιτούν, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 2081/1992, Α΄ 154, όπως ισχύει), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν 2579/1998 (Α΄ 31, βλ. και ΣτΕ 2668/2006). Κατά συνέπεια,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.