ΔΕΚ Υπόθ. C 452/04, απόφ. της 3ης Οκτωβρίου 2006

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2007, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Fidium Finanz AG κατά Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, Διατάξεις: 49, 56, 58 ΣυνθΕΚ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Εταιρεία εδρεύουσα σε τρίτο κράτος. Δραστηριότητα προσανατολισμένη, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, στο έδαφος κράτους μέλους. Κατ’ επάγγελμα χορήγηση πιστώσεων. Απαίτηση προηγούμενης άδειας στο κράτος μέλος εντός του οποίου χορηγείται η παροχή. 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 49, 56 και 58 ΕΚ. 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο προσφυγής που άσκησε η Fidium Finanz AG (στο εξής: Fidium Finanz), εταιρεία εδρεύουσα στην Ελβετία, κατά αποφάσεως της Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (ομοσπονδιακής υπηρεσίας ελέγχου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στο εξής: Bundesanstalt), με την οποία η εν λόγω υπηρεσία της απαγόρευσε την κατ’ επάγγελμα χορήγηση πιστώσεων σε πελάτες εγκατεστημένους στη Γερμανία για τον λόγο ότι δεν έχει λάβει την απαιτούμενη κατά τη γερμανική νομοθεσία άδεια. Το νομικό πλαίσιο Το κοινοτικό δίκαιο 3. Τα άρθρα 49 έως 55 ΕΚ ρυθμίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Το άρθρο 49 πρώτο εδάφιο ΕΚ απαγορεύει τους περιορισμούς της ελευθερίας αυτής στο εσωτερικό της Κοινότητας ως προς υπηκόους των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος της Κοινότητας διαφορετικό εκείνου του αποδέκτη της παροχής. 4. Τα άρθρα 56 έως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.