Γ. Καλλιμόπουλος, Το κύρος της συμφωνίας επαναγοράς μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. με προσυμφωνημένο τίμημα. Αξιώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού (γνωμ.)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2007, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Γεώργιος Δ. Καλλιμόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος Ετέθη υπ’ όψιν μου η από 9.12. 1999 σύμβαση αφενός μεταξύ της Τραπεζικής Α.Ε. με την επωνυμία *** (εφεξής «Τράπεζα»), και αφετέρου της Α.Ε. με την επωνυμία ***» (εφεξής «Εταιρεία») και των ***, *** και ***, κυρίων μετόχων της εταιρείας αυτής (εφεξής «Μέτοχοι»). Η σύμβαση αυτή με τίτλο «Σύμβαση Συνεργασίας» (εφεξής «Σύμβαση») προέβλεπε α) την συμμετοχή της Τράπεζας ως θεσμικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δια της μεταβιβάσεως λόγω πωλήσεως μετοχών αντιστοιχουσών στο 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από τους Μετόχους στην Τράπεζα με συμφωνημένη τιμή 7.000 δραχμές ανά μετοχή (όροι 1 και 3 της Σύμβασης), β) τη διατήρηση των μετοχών αυτών από την Τράπεζα επί τριετία τουλάχιστον, χρόνο κατά τον οποίο προβλεπόταν η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, (όρος 5 της Σύμβασης) γ) παροχή εκ μέρους της Τράπεζας των αναγκαίων επενδυτικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών προς εκτέλεση του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος (όρος 2 της Σύμβασης), δ) τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας εντός 3 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος με ποσοστά συμμετοχής 70% για την εταιρεία και 30% για την Τράπεζα, υπό την αίρεση της εκπόνησης εντός της ιδίας προθεσμίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.