Γ. Εθνικό επίπεδο(επιμ. Χρ. Γκόρτσος, Γ. Λέκκας, Χρ. Λιβαδά)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2007, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών Η ενσωμάτωση του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στις αρχές Αυγούστου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» 28 . Με τον εν λόγω νόμο: • ενσωματώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία οι βασικές διατάξεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2006/48/ΕΚ «για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων» και 2006/49/ΕΚ «για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων», δηλαδή κυρίως οι διατάξεις του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, • καταργήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων του νόμου 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», και • κωδικοποιήθηκαν διάφορες διάσπαρτες διατάξεις του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου. (β) Συνολική επισκόπηση του νόμου 3601/2007 Ο νόμος αποτελείται από δεκατέσσερα κεφάλαια εκ των οποίων: • στο πρώτο κεφάλαιο (άρθρα 1-4) περιέχονται ο σκοπός, οι ορισμοί και το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, • στο δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 5-10) καθορίζονται οι όροι χορήγησης και ανάκλησης άδειας και οι προϋποθέσεις για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.