ΕφΑθ 802/2007

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2007, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

* Πρόεδρος: Α. Τσόλιας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Α. Καγκάνης, Εφέτης Δικηγόροι: Χ. Απαλαγάκη, Γ. Στασινόπουλος, Θ. Λαμνίδης, Δ. Κάβουρας Διατάξεις: 1 ν. 2396/1996, 20 παρ. 1 ν. 1806/1988, 15, 17 ν. 3632/1928, 2 Απόφαση Ε.Κ. 6/194/4.7/10.8.2000, Απόφαση Ε.Κ. 2/216/17.5.2001, 174, 181, 281, 440, 441, 444, 904, 911, 914, 919 ΑΚ, 178 παρ. 1, 214Α ΚΠολΔ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΑΑ. Σύμβαση πώλησης μετοχών με την πρόσθετη συμφωνία επαναγοράς και εγγυημένης απόδοσης πάσχει ολική (και όχι μερική) ακυρότητα ως αντικείμενη στην απαγορεύουσα την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αξιών εισηγμένων στο Χ.Α. με ή χωρίς ειδικές συμφωνίες διάταξη της παρ. 10 του άρθ. 15 του ν. 3632/1928. Αλλά, και αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτή η άποψη ότι η ένδικη σύμβαση πάσχει μερική ακυρότητα, η οποία περιορίζεται μόνο στη συμφωνία επαναγοράς και εγγυημένης απόδοσης και πάλι η ακυρότητα θα ήταν ολική, κατ’ άρθρ. 181 ΑΚ, αφού αποδείχθηκε ότι τα συμβληθέντα μέρη δεν θα είχαν προβεί στην κατάρτιση της όλης σύμβασης εάν (κατά το χρόνο της κατάρτισης) εγνώριζαν την ακυρότητα του μέρους αυτού. Ένσταση συμψηφισμού. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 904 και 911 αρ. 2 ΑΚ προκύπτει ότι, κατ’ εξαίρεση του κανόνα ότι η ευθύνη του πλουτίσαντος υπάρχει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.