Διαχωρισμός (unbundling) - Φυσικό Μονοπώλιο Υπόθεση C-347/16, προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το Administrativen sad Sofia-grad (πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο της Σόφιας, Βουλγαρία)Balgarska energiyna borsa AD (BEB), κατά Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2019, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πιστοποίηση και διορισμός ανεξάρτητου διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς. Περιορισμός του αριθμού των κατόχων αδείας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην εθνική επικράτεια.Διαχωρισμός (unbundling) - Φυσικό Μονοπώλιο Υπόθεση C-347/16, προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το Administrativen sad Sofia-grad (πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο της Σόφιας, Βουλγαρία) Balgarska energiyna borsa AD (BEB), κατά Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 26ης Οκτωβρίου 2017 ( * ) έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν: – η Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), εκπροσωπούμενη από τον I. Ivanov, – η Βουλγαρική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τις E. Petranova και L. Zaharieva, – η Πολωνική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον B. Majczyna, – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τις O. Beynet και P. Mihaylova, κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση 1. H αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία διαφόρων διατάξεων της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ 2009, L 211, σ. 55), του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.