Τεύχος 2/2020, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 97
Άρθρα: 4351

Α. ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Περιορισμοί της ιδιοκτησίας και δικαστική προστασία του περιβάλλοντος. Εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο (Επιστημονική επιμέλεια: Κ. Χρυσόγονος),

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Επιμέλεια: Στ. Χριστοφορίδου)

I. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

IΙΙ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Επιμέλεια: Χ. Αθανασοπούλου)

Ε. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Επιμέλεια: Κ. Πουϊκλή)

Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το περιβάλλον

ΣΤ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Επιμέλεια: Ν. Χαραλαμπίδου)

Ζ. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (Παρουσίαση: Ε.Κ. Αναστοπούλου)

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997