ΣτΕ 2674/2007 Τμ. Ε΄ [Αναστολή χορήγησης αδειών σε πολεοδομικά προβληματικές περιοχές]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στις χαρακτηρισθείσες ως «πολεοδομικά προβληματικές» κατ΄ άρθρο 13 Ν 1337/1983 και εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του Ν 2508/1997 για την πολεοδομική αναμόρφωση περιοχές, για την επιβολή του μέτρου της αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 ΚΒΠΝ, αλλά του άρθρου 15 παρ. 3 Ν 2508/1997. Εφ΄ όσον το επίμαχο ΟΤ έχει πρόσωπο σε οδό, η οποία ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης (όπως καθορίσθηκε με την ΑΥΠΕΧΩΔΕ 62555/5072/10.10.1990), αρμοδίως εκδόθηκε από τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, στον οποίο η σχετική αρμοδιότητα είχε ανατεθεί, η προσβαλλομένη απόφαση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε περιοχή του Δήμου Μενεμένης (μειοψ.). Σε περίπτωση που σε ορισμένη περιοχή έχει ανασταλεί η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και έχει εξαντληθεί το κατά τις οικείες διατάξεις επιτρεπόμενο χρονικό όριο διατήρησης της αναστολής, είναι θεμιτή η εκ νέου επιβολή του μέτρου, υπό την προϋπόθεση ότι το μεσολαβήσαν από τη λήξη της παλαιότερης αναστολής χρονικό διάστημα είναι επαρκές, ώστε να επιτρέπει την ακώλυτη κατά τον προορισμό της χρήση της ιδιοκτησίας και να μην καθιστά αυτήν αδρανή σε σχέση προς τον προορισμό αυτό καθώς και ότι εν όψει του συνολικού χρονικού διαστήματος, για το οποίο είχε επιβληθεί το μέτρο αυτό με προηγούμενες αποφάσεις, η αναστολή δεν συνεπάγεται υπέρμετρη επιβάρυνση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι επιτρεπτή η αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών μετά την κίνηση της διαδικασίας πολεοδομικής ανάπλασης ή αναμόρφωσης περιοχής, που έχει υπαχθεί με το ΓΠΣ ή με άλλο προβλεπόμενο κατά νόμο τρόπο στο καθεστώς του άρθρου 13 Ν 1337/1983 (ήδη άρθρου 15 του Ν 2508/1997), έστω και αν είχε ήδη επιβληθεί το μέτρο αυτό μετά την υπαγωγή της περιοχής στο ανωτέρω καθεστώς.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.