Ν 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄ 198/2.10.2008) Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις [άρθ. 3-6: εγκαταστάσεις, 36, 37 περ. ζ΄: δάση, δασικές εκτάσεις, 38]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 3 Τροποποίηση της αριθ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης Η Ομάδα 7η (Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις) του Πίνακα 7 του Παραρτήματος Ι, που προσαρτάται στο άρθρο 5 της αριθ. 15393/2332/5.8.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ Β΄ 1022), αντικαθίσταται ως ακολούθως: (Παραλείπεται Πίνακας) Άρθρο 4 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 1. Για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκδίδονται αντίστοιχες άδειες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από αίτηση του φορέα της εγκατάστασης. α) Για την έκδοση άδειας ίδρυσης απαιτούνται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και η υποβληθείσα προς τούτο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψη, τομή, κάτοψη) των κτηριακών εγκαταστάσεων. Η άδεια εκδίδεται εντός τριών ημερών από την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών. β) Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος των έργων και εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Σταυλισμού του άρθρου 15 του Ν 1579/1985, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια ίδρυσης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζει στην Επιτροπή την αίτηση εντός τριών ημερών από την υποβολή της και η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερών από την περιέλευση σε αυτή της σχετικής αιτήσεως. Η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.