Πρόσβαση στη δικαιοσύνη του κοινού που δεν αποτελεί “ενδιαφερόμενο κοινό” – Εξάρτηση του παραδεκτού της προσφυγής από την προηγούμενη συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων - Υπόθεση C-826/18 Stichting Varkens in Nood κ.λπ. (προδικαστική παραπομπή)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση του Ώρχους – Άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3 – Πρόσβαση στη δικαιοσύνη – Εξάρτηση του παραδεκτού της προσφυγής από την προηγούμενη συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων Υπόθεση C-826/18 Stichting Varkens in Nood κ.λπ. (προδικαστική παραπομπή) Η απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 Stichting Varkens in Nood κ.λπ. αφορά στην ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 2, της συμβάσεως του Aarhus. Η διαφορά της κύριας δίκης έχει ως αφετηρία την αίτηση χορηγήσεως άδειας στον δήμο Echt-Susteren για την επέκταση και την τροποποίηση χοιροτροφείου ευρισκόμενου στο Koningsbosch (Κάτω Χώρες) εκ μέρους της Sebava BV. H αρμόδια αρχή εκδίδει σχέδιο αποφάσεως επί της αιτήσεως χορηγήσεως αδείας, επί του οποίου μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις, ενώ αποφάσισε πως δεν απαιτούνταν έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η απόφαση αυτή, καθώς και αντίγραφο του φακέλου κοινοποιήσεως και άλλων σχετικών εγγράφων, τέθηκαν σε δήμοσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, η εν λόγω απόφαση έπρεπε να θεωρηθεί ως προπαρασκευαστική πράξη και ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διοικητικής ή ένδικης προσφυγής, εκτός αν έθιγε άμεσα τα συμφέροντα κάποιου «ενδιαφερομένου» Με απόφαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, ο δήμος Echt-Susteren χορήγησε την αιτηθείσα περιβαλλοντική άδεια. Η LB (φυσικό πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του κτηνιάτρου), καθώς και η Stichting...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.