ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Υπόθ. C-644/18. Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κ. Πουϊκλή,

σελ. 137.

Υπόθ. C-637/18. Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κ. Πουϊκλή,

σελ. 138.

ΔΟΜΗΣΗ

Ο Ν 4759/2020 και η «εκτός σχεδίου δόμηση», Αφιέρωμα, Ν. Ρόζος,

σελ. 14.

Οι μεταβολές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) με τις νέες ρυθμίσεις του Ν 4759/2020, Αφιέρωμα, Α. Παπαπετρόπουλος,

σελ. 51.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ακυρότητα αδειών εξόρυξης σε προστατευμένο βιότοπο. Διεθνείς Διαφορές Ενέργειας, Ν. Χαραλαμπίδου,

σελ. 140.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Έγκριση εγκατάστασης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ΣτΕ 2310/2020,

σελ. 82.

Μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας, ΣτΕ Ολ 44/2021, [παρατ.: Π. Γαλάνης],

σελ. 85.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθ. C-826/18. Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κ. Πουϊκλή,

σελ. 135.

ΡΕΜΑΤΑ

Διευθέτηση - Οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας, ΣτΕ 2145/2020, [παρατ.: Β.-Μ. Τζατζάκη/ Γ. Νικολαΐδης-Κρασσάς],

σελ. 115.

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων - Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης, ΣτΕ 2313/2020, [παρατ.: Φ. Χλύκα],

σελ. 108.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Οι ρυθμίσεις του Ν 4759/2020 για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, Αφιέρωμα, Β. Γκοιμίσης,

σελ. 61.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, ΣτΕ 2161/2020,

σελ. 131.

Υποθ. C-473/19 και C-474/19. Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κ. Πουϊκλή,

σελ. 133.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Από το Γενικό στο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ζητήματα διοίκησης-διαχείρισης και διακυβέρνησης, Αφιέρωμα, Α. Τασοπούλου,

σελ. 32.

Νομοθετικές αλλαγές στο πεδίο της έκδοσης οικοδομικών αδειών, Αφιέρωμα, Κ. Καρατσώλης,

σελ. 74.

Ο Ν 4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Εισαγωγικό σημείωμα, Αφιέρωμα, Γ. Γιαννακούρου,

σελ. 1.

Ο Ν 4759/2020, το ορθολογικό πρότυπο του σχεδιασμού και το δημόσιο συμφέρον, Αφιέρωμα, Λ. Βασενχόβεν,

σελ. 3.

Ο Ν 4759/2020 και η «εκτός σχεδίου δόμηση», Αφιέρωμα, Ν. Ρόζος,

σελ. 14.

Οι μεταβολές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) με τις νέες ρυθμίσεις του Ν 4759/2020, Αφιέρωμα, Α. Παπαπετρόπουλος,

σελ. 51.

Οι ρυθμίσεις του Ν 4759/2020 για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, Αφιέρωμα, Β. Γκοιμίσης,

σελ. 61.