ΣτΕ 2269/2008 Τμ. Ε΄ [Αιτιολογία πράξης αναδάσωσης - Ακρόαση - Σύνταγμα - Χαρακτηρισμός κηρυχθείσας ως αναδασωτέας εκτάσεως]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της διατάξεως του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, η δε απόφαση περί αναδάσωσης πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής. Η αιτιολογία αυτή δύναται να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Είναι απορριπτέος ως αβάσιμος λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος ο αιτών δεν εκλήθη σε ακρόαση πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης του Δήμου Ύδρας, διότι η τήρηση του τύπου αυτού δεν ήταν υποχρεωτική, δεδομένου ότι η κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας επιτάσσεται ρητώς από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος βάσει κριτηρίων, τα οποία ως εκ της φύσεώς τους είναι αντικειμενικά, αφού ανάγονται στο χαρακτήρα της έκτασης ως δασικής και στο πραγματικό γεγονός της εκχέρσωσης ή πυρκαϊάς και δεν συνάπτονται με υποκειμενική συμπεριφορά ή ενέργεια του ενδιαφερομένου. Επί χαρακτηρισμού εκτάσεως, η οποία έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, τα πραγματικά στοιχεία που διαπιστώνονται με τις διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται κατά τη διαδικασία χαρακτηρισμού, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τον έλεγχο της αιτιολογίας της πράξης, με την οποία η έκταση κηρύχθηκε αναδασωτέα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.