ΕφΘεσ 71/2009 Τμ. Δ΄ [Χαρακτηρισμός εκτάσεων - Μόνιμη εγκατάσταση σε δημόσιες γαίες - Χρησικτησία - Παραγραφή]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης εγκατάστασης σε δημόσιες γαίες είναι όχι μόνο η συνεχής επί 10 έτη κατοχή, αλλά και η ταυτόχρονη καλλιέργεια της γης. Η διάταξη του άρθρου 78 του Οθωμανικού Νόμου περί Γαιών της 7ης Ραμαζάν 1274, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ στις Νέες Χώρες, έχει εφαρμογή μόνο επί καλλιεργήσιμων γαιών και όχι επί βοσκοτόπων, δασών κ.λπ., τα οποία εξουσιάζονται μόνο με την έκδοση τίτλου (ταπίου). Το ως άνω δικαίωμα εξουσιάσεως του ακινήτου μετά την κατάργηση του θεσμού των δημοσίων γαιών του Οθωμανικού Δικαίου με το Διάταγμα 2648/1917, μεταβλήθηκε σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας. Ο θεσμός της χρησικτησίας δεν αναγνωρίζεται ως τρόπος κτήσης κυριότητας τόσο ως προς τα ακίνητα καθαράς ιδιοκτησίας, όσο και ως προς τις δημόσιες γαίες. Απόκτηση κυριότητας επί δημοσίου κτήματος έπρεπε να έχει συντελεσθεί μέχρι 11.9.1915, οι δε από την ημερομηνία αυτή και εφ΄ εξής πράξεις νομής επί δημοσίου κτήματος δεν έχουν καμία αξία ως προς την απόκτηση κυριότητας διά χρησικτησίας. Ο χαρακτήρας των εκτάσεων που εμφανίζονται στον προσωρινό ή οριστικό κτηματικό χάρτη που καταρτίστηκε με τις διατάξεις του Ν 248/1976 ως μη δασικές, καθώς και ο χαρακτήρας των εκτάσεων που κρίθηκαν με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατ΄ άρθρο 10 επ. του ως άνω νόμου, ότι δεν αποτελούν δάση ή δασική έκταση, παραμένει έγκυρος και ισχυρός και δεν επανεξετάζεται από τον οικείο δασάρχη ή τις κατ΄ άρθρο 10 παρ. 3 του Ν 998/1979 Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων ή άλλο αρμόδιο όργανο. Το Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλει εμπράγματα δικαιώματα, επί των εκτάσεων που κρίθηκε ότι δεν ανήκουν στην κυριότητά του κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου. Το Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλει εμπράγματα δικαιώματα επί των εκτάσεων που με τις διατάξεις του Ν 248/1976 κρίθηκε ότι δεν ανήκουν στην κυριότητά του, εφ΄ όσον τα εμπράγματα δικαιώματα του ελληνικού Δημοσίου προβάλλονται στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας των πολιτικών δικαστηρίων, που είναι αρμόδια να αναγνωρίσουν τέτοια δικαιώματα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.