ΓνωμΝΣΚ Ολ 197/2009 [Εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων ΠΔ 55/1998 - Προσφυγή - Αίτηση θεραπείας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βασικός στόχος του ΠΔ 55/1998 είναι η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος με την καθιέρωση μηχανισμών αποτροπής της ρύπανσης και γενικότερα, της υποβάθμισής του. Η καθαρότητα της θάλασσας αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα του εσωτερικού και του διεθνούς δικαίου, η δε ρύπανσή της στοιχειοθετεί παράνομη συμπεριφορά, που τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο, για την επιμέτρηση του οποίου λαμβάνεται υπ’ όψη το είδος και η βαρύτητα της παραβάσεως, οι συνέπειές της και ο επιδιωκόμενος σκοπός του νόμου. Εφ’ όσον πρόκειται για ρύπανση της θάλασσας που συντελείται διά πλοίων, είναι δυνατό από τότε που θα συνταχθεί από την αρμόδια αρχή η «έκθεση βεβαιώσεως» της παραβάσεως να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου μέχρι να καταβληθεί το επιβληθέν πρόστιμο ή να κατατεθεί ισόποση, με το επιβληθέν πρόστιμο ή το πιθανολογούμενο να επιβληθεί πρόστιμο, εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η οποία όμως δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου κατά τον ΚΕΔΕ. Εν όψει του εντόνου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται η εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης άμεσα, διότι η εκτέλεση αυτή αποσκοπεί στην εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής για την προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα καταστολής και πρόληψης. Η Διοίκηση δεν μπορεί να επιληφθεί νομίμως της κατ’ ουσίαν εξέτασης αίτησης θεραπείας, υποβαλλομένης κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, από παραβάτη των διατάξεων του ΠΔ 55/1998 και να ανακαλέσει ή τροποποιήσει αποφάσεις της, με τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Με το άρθρο 24 παρ. 1 ΚΔΔιαδ δεν καθιδρύθηκε αίτηση θεραπείας κατά του προβλεπόμενου προστίμου, διότι εξ ουδενός στοιχείου προκύπτει ότι ο νομοθέτης θέλησε την κατάργηση της μέχρι τότε ισχύουσας ενδικοφανούς προσφυγής και τη μεταγενέστερη θέσπιση αιτήσεως θεραπείας και μάλιστα, με μία διάταξη γενικής και όχι ειδικής ισχύος (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.