ΣτΕ 2980/2009 Τμ. Ε΄ [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας αποθήκευσης υγρών καυσίμων στον όρμο Σούδας Ν. Χανίων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εφ΄ όσον το ζήτημα της πρόκλησης βλάβης στην ένδικη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας από την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας υγρών καυσίμων αντιμετωπίζεται επαρκώς, ο εξεταζόμενος λόγος ακυρώσεως απορρίπτεται ως αβάσιμος. Ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση πρέπει να απορριφθεί και ο συναφής λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίο η υποβληθείσα από την παρεμβαίνουσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου είναι ατελής, διότι δεν περιγράφει τα δυνάμενα να θιγούν από την εγκατάσταση στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και την απόστασή τους από αυτή. Ωσαύτως ο προτεινόμενος λόγος ακυρώσεως ότι η προσθήκη της νέας αποθηκευτικής μονάδας πετρελαιοειδών σε υφιστάμενες άλλες οχλούσες στην περιοχή εγκαταστάσεις θα επιβαρύνει περαιτέρω τα οικοσυστήματα της περιοχής και θα οδηγήσει σε υπέρβαση της φέρουσας ικανότητός τους, πρέπει να απορριφθεί, διότι με αυτόν ο αιτών Δήμος αναφέρεται συλλήβδην σε οχλούσες κατά την εκτίμησή του δραστηριότητες, που υφίστανται στα όρια της περιφέρειάς του, χωρίς να προσδιορίζει την ακριβή θέση τους σε σχέση με το σημείο εγκατάστασης της επίμαχης μονάδας και χωρίς να αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριμένο στον βαθμό της όχλησης σε συνδυασμό με την προκαλουμένη από τη λειτουργία της επίμαχης μονάδας μεσαίας εντάσεως όχληση και στο τυχόν ειδικό και συγκεκριμένο αθροιστικό αποτέλεσμα των αντιστοίχων, διαφόρου είδους οχλήσεων στην περιοχή. Η έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης συνδέσεως του χώρου της επίμαχης αποθηκευτικής μονάδος με το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν συνιστά προαπαιτούμενο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας αυτής ούτε είναι αναγκαίο να προηγείται χρονικά αυτής. Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της επίμαχης εγκατάστασης. Ο συναφής λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίο η εγκατάσταση της επίμαχης μονάδας αντιστρατεύεται το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια του Ναυτικού Οχυρού Σούδας λόγω εγγύτητας προς τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, πρέπει να απορριφθεί, διότι το εν προκειμένω αρμόδιο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δεν αντιτάσσεται στην εκτέλεση του έργου, η δε σχετική άδεια της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, συνδεόμενη με ζητήματα αμυντικής οργάνωσης της χώρας και όχι προστασίας του περιβάλλοντος, δεν απαιτείται να χορηγηθεί πριν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.