ΣτΕ 424/2009 Τμ. Δ΄ [Μεταβίβαση ακινήτων εντός ΖΟΕ - Παραχώρηση γης - Απαγορευμένες κατατμήσεις]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από την αμφισβήτηση πράξεων δημοτικών αρχών περί παραχωρήσεως (δωρεάς) ακινήτων, εν όψει και των επιδιωκομένων κατά νόμο σκοπών (κατασκευή δημοσίων διδακτηρίων, κάλυψη αναγκών αναδασμού, εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού συνδεομένου με την προαγωγή τοπικών συμφερόντων και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων), γεννώνται ακυρωτικές διαφορές αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η σχετική αίτηση ασκείται εμπροθέσμως με την κατάθεση του δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφ΄ όσον η προθεσμία προσβολής της πράξης παραχώρησης, η οποία είχε διακοπεί με την άσκηση προσφυγής νομιμότητας, αρχίζει εκ νέου την επομένη της δημοσιεύσεως, με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν 2839/2000 περί απορρίψεως της προσφυγής (μειοψ.). Δεν είναι επιτρεπτή η παραχώρηση με διοικητική πράξη ακινήτου κατά παράβαση της απαγόρευσης κατατμήσεων κάτω από τα όρια, τα οποία προβλέπουν τα προεδρικά διατάγματα περί θεσπίσεως Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Προκειμένου επομένως να προβεί σε μεταβίβαση με διοικητική πράξη παραχώρησης σε τρίτον ακινήτου εντός ΖΟΕ, η αρμόδια διοικητική Αρχή οφείλει να διαπιστώσει αιτιολογημένα, ότι δεν πρόκειται περί ακινήτου που έχει προέλθει από απαγορευμένη κατάτμηση και ότι δεν συνιστά η παραχώρησή του σε τρίτον απαγορευμένη κατάτμηση μείζονος εκτάσεως. Εξαίρεση από την απαγόρευση κατατμήσεων προβλέπεται μόνο προκειμένου για κτήση ακινήτων από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου για τις ανάγκες της. Επί μεταβιβάσεων ακινήτων εντός ΖΟΕ δεν εφαρμόζεται το άρθρο 419 παρ. 1 ΚΒΠΝ, που προβλέπει εξαίρεση από τις απαγορεύσεις και περιορισμούς ως προς τη μεταβίβαση εντός ζωνών ακινήτων στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα λοιπά ΝΠΔΔ και τούτο, διότι με το άρθρο αυτό κωδικοποιείται διάταξη παλαιότερου νόμου, στην οποία το άρθρο 29 του Ν 1337/1983 δεν παραπέμπει (μειοψ.). Η κατ΄ άρθρο 183 ΚΒΠΝ απαγόρευση κατάτμησης και η σχετική ακυρότητα των εκποιητικών δικαιοπραξιών δεν ισχύουν, προκειμένου για ακίνητα που αποκτώνται εν γένει από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.