ΑΠ 1318/2009 Τμ. Α1 Πολιτικό [Αμφισβήτηση τεκμηρίου ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριουμένων ακινήτων - Σύνταγμα - ΕΣΔΑ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1-3 και 6 και 37 του Ν 2971/2001 καθιερώνεται το μαχητό του -θεσπισθέντος ως αμαχήτου με τον Ν 653/1977- τεκμηρίου ωφέλειας των ιδιοκτητών απαλλοτριουμένων ακινήτων, ορίζεται βραχεία (δίμηνη) ανατρεπτική προθεσμία με αφετηρία τον προσωρινό ή απ΄ ευθείας οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, μέσα στην οποία οφείλει ο ιδιοκτήτης να προσφύγει στην αρμόδια τριμελή Επιτροπή για τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα ως προς το απαλλοτριούμενο, για το οποίο θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο ωφέλειας, αλλά και περισσότερο ακόμη βραχεία (30ήμερη) προθεσμία για την έκδοση της απόφασης από το Εφετείο, στο οποίο διαβιβάζονται τα κτηματολογικά στοιχεία με την έκθεση της τριμελούς Επιτροπής και παρέχεται δυνατότητα κατάρριψης του τεκμηρίου ωφέλειας και στους ιδιοκτήτες απαλλοτριουμένων, για τα οποία δεν είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωση κατά την έναρξη ισχύος του Ν 2971/2001, μέσα σε ανάλογη (δίμηνη) προθεσμία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η παράλειψη του νομοθέτη να περιλάβει παρόμοια ρύθμιση και για τους ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων, των οποίων είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωση κατά την έναρξη ισχύος του Ν 2971/2001, δεν οδηγεί σε αναγνώριση δικαιώματός τους να προσφεύγουν χωρίς χρονικό περιορισμό στα δικαστήρια για την κατάρριψη του τεκμηρίου ωφέλειας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων τους, αλλά πρέπει με διασταλτική ερμηνεία ή ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 37 παρ. α΄ του Ν 2971/2001 να γίνει δεκτό, ότι επεκτείνεται και σε αυτούς το ίδιο και με τους αυτούς χρονικούς περιορισμούς δικαίωμα, που έχει παρασχεθεί και στους ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων, ως προς τα οποία δεν είχε συντελεσθεί μέχρι τότε η απαλλοτρίωση. Η μη τήρηση της προδικασίας, προκειμένου για την ανωτέρω κατηγορία απαλλοτριώσεων, δεν εμποδίζει τη δικαστική διάγνωση του αιτήματος κατάρριψης του τεκμηρίου ωφέλειας, ακόμη και αν υποβλήθηκε σε αναρμόδιο δικαστήριο, αρκεί να έγινε πριν την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 37 εδάφ. α΄ του Ν 2971/2001. Η καθιέρωση από τον κοινό νομοθέτη προθεσμιών έναντι όλων των ενδιαφερομένων, χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις, για την άσκηση του δικαιώματος αμφισβήτησης του τεκμηρίου ωφελείας του Ν 653/1977 ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κάθε κράτους μέλους, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος και γι΄ αυτό, δεν αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και 17 του Συντάγματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.