Α. Σηφάκης, «Ο ρυπαίνων πληρώνει» για περιβαλλοντική ζημία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2004, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M. (Abdn), Ph.D (UKC), Συνεργάτης του Περιβαλλοντικού Τμήματος της «ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Εταιρεία Δικηγόρων» Εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2004 η Οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας.1 Σύμφωνα με την Οδηγία, ως «περιβαλλοντική ζημία» νοείται η ζημία προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων,2 η ζημία των υδάτων και η ζημία του εδάφους.3 «Ζημία» δε νοείται η δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο που είναι όμως μετρήσιμη.4 Τέλος, «επικείμενη απειλή ζημίας» νοείται η επαρκής πιθανότητα να προκληθεί περιβαλλοντική ζημία στο άμεσο μέλλον.5 Αναγνωρίζονται δύο είδη ευθύνης που αφορούν τόσο την ευθύνη για ζημία όσο και την επικείμενη απειλή τέτοιας: Πρώτον, αντικειμενική ευθύνη για περιβαλλοντική ζημία ή επικείμενη απειλή τέτοιας που προκαλεί η άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων,6 ανεξάρτητα αν αυτές είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.7 Δεύτερον, ευθύνη ειδικά για ζημία ή επικείμενη απειλή ζημίας προστατευόμενων ειδών ή φυσικών οικοτόπων συνεπεία οιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, οσάκις ο φορέας εκμετάλλευσης8 ενήργησε εκ δόλου ή εξ αμελείας.9 Η Οδηγία δεν καλύπτει περιβαλλοντική ζημία και επικείμενη απειλή τέτοιας συνεπεία ένοπλων συγκρούσεων, εξαιρετικού φυσικού φαινομένου, ζημίες που αφορούν τη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο από πλοία,10 πυρηνικούς κινδύνους11 και για δραστηριότητες κύριος σκοπός...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.