ΣτΕ 831/2009 Τμ. Ε΄ [Οικονομική ελευθερία - Καταφύγια άγριας ζωής]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά τον καθορισμό λατομικής περιοχής πρέπει να εξετάζονται επισταμένα η αναγκαιότητα καθορισμού εν όψει των υφισταμένων και επιστημονικώς δυναμένων να προβλεφθούν αναγκών, οι εναλλακτικές λύσεις, οι ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων γης και η καταλληλότητα των υποψηφίων περιοχών από την άποψη των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η δε τελική επιλογή πρέπει να θεμελιώνεται επί αποδεδειγμένου οφέλους από πλευράς δημοσίου συμφέροντος. Επιβάλλεται η ίδια ακριβώς εξέταση και προκειμένου να καταδειχθεί η ανάγκη τροποποίησης υφισταμένου σχεδιασμού λατομικών περιοχών, είναι δε αδιάφορο, αν η τροποποίηση κινείται αυτεπάγγελτα από τη Διοίκηση ή κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη. Ο Νομάρχης δεν έχει δυνατότητα καθορισμού λατομικών περιοχών πέραν εκείνων, για τις οποίες υπάρχει θετική σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, έχει όμως τη δυνατότητα να μην προβεί σε καθορισμό κάποιας από τις προταθείσες περιοχές, για λόγους που προβλέπονται στη λατομική νομοθεσία και εφ΄ όσον αιτιολογεί ειδικά τη σχετική απόφασή του. Ως προστατευόμενες ζώνες δεν νοούνται μόνον οι κατά τις διατάξεις του Ν 1650/1986 περιοχές ή ζώνες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά κάθε είδους περιοχή ή ζώνη προστασίας, για την οποία ειδική νομοθεσία προβλέπει ιδιαίτερο καθεστώς για λόγους προστασίας στοιχείων του φυσικού, πολιτιστικού ή οικιστικού περιβάλλοντος. Στις προστατευόμενες αυτές ζώνες, ως προς τις οποίες θεσπίζεται απαγόρευση να καθορισθεί λατομική περιοχή σε ακτίνα 2 χλμ. από τα όριά τους, υπάγονται και μόνιμα καταφύγια θηραμάτων, που μετονομάσθηκαν σε καταφύγια άγριας ζωής και έχουν σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας εν γένει, αλλά και την προστασία και διάσωση του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.