ΣτΕ 1881/2010 Τμ. Ε΄ [Επαγγελματικά εργαστήρια σε περιοχή γεν. κατοικίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά τους Ν 2516/1997 και 2965/2001, ως επαγγελματικά εργαστήρια νοούνται οι μονάδες που διαφοροποιούν τη μορφή ή τις ιδιότητες πρώτων υλών ή προϊόντων, δηλ. μονάδες των οποίων η δραστηριότητα είναι όμοια με εκείνη των βιομηχανιών και βιοτεχνιών, εφ΄ όσον η κινητήρια ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 12 KW, ενώ κατά τον Ν 3325/2005, ως επαγγελματικά εργαστήρια νοούνται οι ανωτέρω μονάδες, εφ΄ όσον η κινητήρια ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 22 KW. Τέτοιες μονάδες, των οποίων η κινητήρια ισχύς είναι μεγαλύτερη από 12 KW, κατά τον Ν 2516/1997 ή 22 KW, κατά τον επακολουθήσαντα Ν 3325/2005, αποτελούν, κατά την έννοια των διατάξεων των παραπάνω νομοθετημάτων, βιομηχανίες - βιοτεχνίες, ανεξαρτήτως εάν χαρακτηρίζονται ως χαμηλής οχλήσεως κατά την ΚΥΑ 13727/724/2003. Σε περιοχές, όπου η προβλεπόμενη χρήση γης είναι γενική κατοικία, δεν επιτρέπεται η χορήγηση, το πρώτον, αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας, της οποίας η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα προαναφερόμενα όρια για τον χαρακτηρισμό μονάδος ως επαγγελματικού εργαστηρίου. Ειδικώς δε για την περιφέρεια της Αττικής, στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπεται εγκατάσταση μόνο επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22 KW, δηλ. το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τον χαρακτηρισμό μονάδος ως επαγγελματικού εργαστηρίου. Όταν επέλθει ουσιαστική αλλαγή του φορέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι απλή μεταβολή της επωνυμίας του, δεν είναι δυνατή τροποποίηση υφισταμένης αδείας και επανέκδοσή της επ΄ ονόματι του νέου φορέα, που απέκτησε την κυριότητα ή το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως της δραστηριότητας και του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας υπό τον νέο φορέα, απαιτείται η εξ υπαρχής έκδοση νέας αδείας, με την τήρηση του ισχύοντος κατά τον χρόνο εκδόσεως της νέας αυτής άδειας νομοθετικού καθεστώτος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κατά τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις καθεστώς χρήσεων γης. Οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1β΄ Ν 3325/2005 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η περιέλευση του μηχανολογικού εξοπλισμού και του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως στον νέο φορέα έλαβε χώρα προ της ενάρξεως ισχύος του Ν 3325/2005 και συνεπώς, δεν καταλαμβάνουν εκκρεμή κατά τον χρόνο εκείνο αιτήματα τροποποίησης αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας (μειοψ). Εφ΄ όσον η περιοχή, στην οποία λειτουργεί η ένδικη εγκατάσταση κορδελοποιίας είναι περιοχή γενικής κατοικίας, όπου επιτρέπονται μόνον επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και όχι βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες, ανεξαρτήτως κατηγορίας της ΚΥΑ 13727/724/2003, δεν ήταν δυνατή η χορήγηση το πρώτον στην παρεμβαίνουσα αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας για την επίδικη δραστηριότητα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.