ΣτΕ 945/2010 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση εστ/ρίου στον αρχ. χώρο νεωσοίκων Πειραιώς]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προκειμένου να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία ή έργο επί ή πλησίον αρχαίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, κρίνοντας επί σχετικού αιτήματος, οφείλει να εξετάζει αιτιολογημένα, αν η εκτέλεση του έργου συνάδει με την από το Σύνταγμα απορρέουσα υποχρέωση για την εις το διηνεκές προστασία των αρχαιοτήτων και ή να απαγορεύει την εκτέλεση του έργου, προβαίνουσα ενδεχομένως και σε απαλλοτρίωση του χώρου, αν μόνο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η προστασία του αρχαίου ή να την επιτρέπει, θέτοντας ενδεχομένως και σχετικούς όρους. Εάν δε κατά την εξέταση του ζητήματος αυτού προταθούν για την αντιμετώπισή του διάφορες λύσεις, η Διοίκηση οφείλει να αιτιολογεί την επιλογή της εγκρινόμενης σε συνάρτηση με την ανάγκη μείζονος προστασίας του αρχαίου. Σε περίπτωση αιτήματος εκτελέσεως έργου επί ή πλησίον αρχαίου δεν είναι πάντοτε υποχρεωτική, εκ του Συντάγματος ή του νόμου, η προσφυγή στη λύση της απαλλοτριώσεως του χώρου ή η προκαταρκτική εξέταση του ζητήματος αυτού σε κάθε περίπτωση. Για την ανέγερση κτηρίου επί ή πλησίον αρχαίου μνημείου απαιτείται έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος έχει αρμοδιότητα να απαγορεύσει τη δόμηση ή να επιβάλει περιορισμούς σε σχέση με τους ισχύοντες όρους δόμησης, ώστε το εγκρινόμενο έργο να οικοδομείται, με τις διαρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες, προκειμένου να μην προκληθούν βλάβες στις αρχαιότητες, αλλ΄ αυτές να διατηρηθούν και να αναδειχθούν. Σε περίπτωση δόμησης υποκείμενης στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού δεν απαιτείται έλεγχος της μελέτης κατασκευής του έργου και από την ΕΠΑΕ, αφού η εναρμόνιση του προς ανέγερση κτηρίου με τον αρχαιολογικό και τον πέριξ αυτού χώρου ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τούτο δε ισχύει και για κτήρια ανεγειρόμενα στο κατά το ως άνω ΠΔ της 27.7.1982 παραδοσιακό τμήμα της πόλης του Πειραιά. Κατά την ανέγερση οικοδομής, επεμβάσεις επί της φυσικής στάθμης του εδάφους στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, από τις οποίες είναι ενδεχόμενο να επηρεάζεται και το τελικό νόμιμο ύψος της οικοδομής, επιτρέπονται μόνον αν είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του κτιρίου στο έδαφος, όχι δε και στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή για την προσαρμογή του εδάφους στις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί να προσδώσει στο κτίριο ο κατασκευαστής του. Χώροι κάτω από τα κτίρια, οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι ως αρχαιολογικοί βάσει της σχετικής εγκριτικής πράξης του Υπουργού Πολιτισμού για λόγους προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων και δεν εξυπηρετούν το υπό κατασκευή κτίριο δεν είναι προσμετρητέοι για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου και συντελεστή δόμησης, λαμβανομένου υπ΄ όψη του ειδικού καθεστώτος ως προς τη χρήση αυτών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.