Τεύχος 2/2002, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 97
Άρθρα: 4351

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ελληνική

Κοινοτική

Νομοθετήματα που αναμένονται

Επίκαιρα νομοθετήματα

Β΄ ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ

Δ΄ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ε΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Περιβάλλον

Βιομηχανική δραστηριότητα
Επικίνδυνες εκπομπές
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Προστασία δασών
Περιβαλλοντικά τέλη

ΙΙ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Πολεοδομικός σχεδιασμός
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου
Χρήσεις γης
Οικοδομικά θέματα
Διοικητική δικονομία

ΙΙΙ. Δημόσια έργα

Ασφαλιστικά μέτρα κατά ΔΕΗ

ΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

ΣΤ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άδειες αιολικών πάρκων σε δασικές εκτάσεις

Ανάκληση απαλλοτρίωσης

Κυκλοφορία στο δίκτυο του αεροδρομίου

Άδειες εκμετάλλευσης δημόσιων λατομείων

Ζ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων

Νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης

Μεταφορά αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών

Απαγόρευση εισαγωγής βρετανικών βοοειδών

Αποφάσεις ΔΕΚ Απριλίου - Ιουνίου 2002

Η΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θ΄ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ι΄ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο*

ΙΑ΄ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Επισκόπηση Διεθνούς Νομικού Τύπου*

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997