ΔΕΚ Υπόθ. C- 292/1999, απόφ. 2.5.2002 [Διαχείριση αποβλήτων] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2002, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους. Περιβάλλον. Απόβλητα. Οδηγίες 75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ, 91/ 689/ΕΟΚ και 94/62/ΕΚ. Σχέδια διαχειρίσεως των αποβλήτων. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 3 Αυγούστου 1999, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 226 EK, προσφυγή με την οποία ζητεί να διαπιστωθεί ότι η Γαλλική Δημοκρατία, παραλείποντας να καταρτίσει σχέδια διαχειρίσεως για το σύνολο του εδάφους της και για το σύνολο των αποβλήτων και παραλείποντας να περιλάβει κεφάλαιο σχετικά με τα απορρίμματα συσκευασίας σε όλα τα εγκριθέντα σχέδια διαχειρίσεως αποβλήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 7 παρ. 1 της Οδηγίας 75/ 442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 18 Μαρτίου 1991, 6 παρ. 1 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα και 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. [...] Η προ της ασκήσεως της προσφυγής διοικητική διαδικασία 18. Με επιστολή της 10ης Απριλίου 1995, η Επιτροπή επέστησε την προσοχή των γαλλικών αρχών στην απαίτηση του άρθρου 7 παρ. 2 της Οδηγίας 75/442...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.