ΥΑ οικ. 25539/7.6.2011 (ΦΕΚ ΑΑΠ 156/16.6.2011) Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 5219/3.2.2004 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» (ΦΕΚ Δ΄ 114/2004)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 1 Στο τέλος του άρθ. 1 της υπ΄ αριθ. οικ. 5219/3.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Δ΄ 114), προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής: «4. Κατ΄ εξαίρεση και λόγω της εθνικής σημασίας του θέματος, για την ανάπτυξη περίφραξης εκτός περιοχής στρατιωτικών εγκαταστάσεων επί της οριογραμμής (γραμμή συνόρων), ως φυσικού εμποδίου διέλευσης προσώπων, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών χορηγείται από το ΥΠΕΚΑ, εφ΄ όσον υποβληθεί διά του συναρμοδίου Υπουργείου από τον φορέα εκτέλεσης του έργου σχετική αίτηση συνοδευόμενη από μελέτη περιγραφής της κατασκευής του με σχετικά διαγράμματα (περιλαμβανομένων τοπογραφικού σχεδίου με τη θέση της κατασκευής, κάτοψη και τομή, αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στα υλικά, καθώς και όποιου άλλου στοιχείου κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίου). Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ύψος της ως άνω περίφραξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) μέτρα». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.