ΔΕΚ Ολ Υπόθ. C- 3/1996,αποφ.19.5.1998 [Διατήρηση αγρίων πτηνών] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2000, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Eπιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών* Διατήρηση των αγρίων πτηνών. Ζώνες ειδικής προστασίας. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 5 Ιανουαρίου 1996, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να διαπιστωθεί ότι το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, μη προβαίνοντας επαρκώς στον χαρακτηρισμό ζωνών ειδικής προστασίας υπό την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1, της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ ειδ. έκδ. 05/001, σελ. 202, στο εξής: Οδηγία), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την Οδηγία αυτή και από τα άρθρα 5 και 189 της Συνθήκης ΕΚ. Επί του παραδεκτού 11. Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών αμφισβητεί πολλαπλώς το παραδεκτό της προσφυγής. Σχετικά με τη μη λήψη υπόψη της απαντήσεως του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην αιτιολογημένη γνώμη 14. Πρέπει να υπομνησθεί ότι η διαδικασία του άρθρου 169 της Συνθήκης περιλαμβάνει δύο διαδοχικές φάσεις, ήτοι την προ της ασκήσεως της προσφυγής ή διοικητική φάση και μία ενώπιον του Δικαστηρίου (βλ. διάταξη της 11ης Ιουλίου 1995, C-266/1994, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλογή 1995, σελ. Ι-1975, σκέψη 15). 15. Κατά το άρθρο 169, πρώτο εδάφιο, «αν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.