ΔΕΚ Υποθ. C- 96/1998,απόφ. 25.11.1999 [Διατήρηση αγρίων πτηνών] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2000, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Γαλλικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 79/409/ ΕΟΚ. Διατήρηση των αγρίων πτηνών. Ζώνες ειδικής προστασίας. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 3 Απριλίου 1998, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 226 ΕΚ), προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η Γαλλική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας ούτε τα ειδικά μέτρα που ήσαν αναγκαία για τη διατήρηση των οικοτόπων πτηνών στο Marais poitevin, ούτε τα μέτρα που ενδείκνυντο προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση αυτών των οικοτόπων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 202, στο εξής: οδηγία περί πτηνών). 3. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, σελ. 7, στο εξής: Οδηγία περί οικοτόπων), προβλέπει, στο άρθρο 7, ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 6 «αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την πρώτη περίοδο της παρ. 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όσον αφορά τις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.