ΣτΕ ΠΕ 362/1998 (Ε΄ Τμ.) [Οικιστική ανάπτυξη ακτών] (Σημ. Γ. Τράντας)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/1999, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια Μ. Καραμανώφ, Πάρεδρος ΣτΕ Η ήπια οικιστική ανάπτυξη των ακτών οφείλει να γίνεται όχι γραμμικά αλλά κατά κόμβους, τηρουμένου του κανόνος της διατηρήσεως του φυσικού κεφαλαίου. Η ικανοποίηση των οικιστικών αναγκών στις παράκτιες περιοχές πρέπει να προγραμματίζεται στα πλαίσια των υφισταμένων οικισμών. Η δημιουργία νέων αυτοτελών οικισμών συνάδει προς την αρχή της βιώμιμης οικιστικής ανάπτυξης, μόνο εάν οι υφιστάμενοι οικισμοί είναι κεκορεσμένοι και υπάρχει η ανάγκη ιδρύσεως νέων. Η προς τούτο έρευνα πραγματοποιείται στο επίπεδο και το πλαίσιο του προσήκοντος χωροταξικού σχεδιασμού και πρέπει να είναι ειδική και τεκμηριωμένη. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Τμήμα συνήλθε προς επεξεργασίαν του ανωτέρου σχεδίου ΠΔ, διαβιβασθέντος εις το ΣτΕ από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου με το 1297/ 27.4.1998 έγγραφό του, που πρωτοκολλήθηκε στις 29.4.1998. Εν πρώτοις η εισηγήτρια ανέφερε ότι διά του προτεινόμενου σχεδίου ΠΔ επιχειρείται η έγκριση πολεοδομικής μελέτης της εκτάσεως ιδιοκτησίας της Οικιστικής Εταιρίας Φαρμακοποιών Αττικής «Γαληνός ΑΕ» στη θέση «Ρακίτιζα» ή «Μεγάλο Χωράφι» περιοχής Βερβερόντα δήμου Κρανιδίου (ν. Αργολίδος) και καθορισμός οριογραμμής ρέμματος. Εν συνεχεία η Εισηγητής ανέπτυξε την γνώμην της επί των προκυπτόντων εκ της επεξεργασίας του σχεδίου ζητημάτων και μετά σχετικήν συζήτησιν το Τμήμα εγνωμοδότησεν ως ακολούθως: 1. Διά του προτεινόμενου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.