ΔΕΚ Υπόθ. C-195/1997, απόφ. 25.2.1999 [Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ] (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/1999, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους - Μη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 20 Μαΐου 1997 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με αντικείμενο να αναγνωριστεί ότι η Ιταλική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας και μη ανακοινώνοντας εμπροθέσμως τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας 91/ 676/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375, σελ. 1, στο εξής: οδηγία), και ιδίως παραλείποντας να τηρήσει την υποχρέωση που προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 2 της οδηγίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο. [...] 3. Κατά το άρθρο 3 παρ. 2 της οδηγίας, εντός της ίδιας προθεσμίας τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν ως ευπρόσβλητες ζώνες όλες τις γνωστές περιοχές ξηράς που βρίσκονται στο έδαφός τους, των οποίων τα ύδατα καταλήγουν στα ύδατα που υφίστανται ρύπανση και τα ύδατα που ενδέχεται να την υποστούν, κοινοποιούν δε στην Επιτροπή τον αρχικό αυτό χαρακτηρισμό εντός έξι μηνών. [...] 15. Η Ιταλική Δημοκρατία δεν αμφισβητεί ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.