ΣτΕ 3159/1998 (Δ' Τμ.) [Ανάκληση οικοδομικών αδειών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1999, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Χ. Γεραρής, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής Ο. Ζυγούρα, Πάρεδρος ΣτΕ Ερμηνεία του δικογράφου. Συμπροσβαλλόμενη πράξη. Έννομο συμφέρον παρεμβαινούσης υπέρ της διατηρήσεως πράξεων ανακλητικών οικοδομικών αδειών, εφόσον η όλη διαδικασία ανακλήσεως εκινήθη κατόπιν καταγγελιών της. Απαγόρευση κατατμήσεως οικοπέδων κατά την έννοια των διατάξεων του ΝΔ 690/48 και συνέπειες παρανόμου κατατμήσεως. Σωρευτική επέλευση άλλων νομίμων συνεπειών και εφαρμογή των περί ανακλήσεως γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου. Νόμιμη η ανάκληση οικοδομικής αδείας, έστω και μετά από είκοσι έτη από την έκδοσή της, εφόσον αυτή ήταν παράνομη και εχώρησε λόγω παραπλανήσεως της Διοικήσεως εκ μέρους των αιτούντων. Ακυρότητα της μεταβιβάσεως παρανόμως κατατμημένης ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως του εννόμου συμφέροντος των ενδιαφερομένων προς επίκλησή της - εξ ιδίων ενεργειών - προκληθείσης ακυρότητας. Οι αιτούντες στερούνται εννόμου συμφέροντος προς επίκληση της εξ ιδίων τούτων ενεργειών δημιουργηθείσης ακυρότητας. Χρονική ισχύς οικοδομικών αδειών. Οι διαδικασίες ανακλήσεως μη νομίμου οικοδομικής αδείας και χαρακτηρισμού οικοδομής ως αυθαιρέτου και κατεδαφιστέας είναι αυτοτελείς διαδικασίες. 1. Επειδή δια της υπό κρίσιν αιτήσεως, ως συμπληρούται δια του από 18.12.1995 δικογράφου προσθέτων λόγων και δια την οποίαν κατεβλήθησαν τα κατά νόμον τέλη (...) και το παράβολον (...), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωσις α) της 825/18.10.1994 πράξεως, υπογραφομένης, εντολή Νομάρχου από τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου Μεγαλοπόλεως της Νομαρχίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.