ΔΕΚ Υπόθ. C- 284/1995, απόφ. 14.7.1998 [Μέτρα προστασίας της στιβάδας του όζοντος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1999, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Safety Hi-Tech Srl κατά S. & T. Srl Κανονισμός (ΕΚ) 3093/1994 - Μέτρα προστασίας της στιβάδας του όζοντος - Περιορισμοί στη χρήση των υδροχλωροφθορανθράκων και των αλογονωμένων υδρογαναθράκων - Κύρος 1. Με διάταξη της 8ης Αυγούστου 1995, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 28 Αυγούστου 1995, ο Giudice di Pace di Genova υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, ορισμένα προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία και το κύρος του κανονισμού (ΕΚ) 3093/94 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 333, σ. 1, στο εξής: κανονισμός). 2. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της εταιρίας Safety Hi-Tech Srl (στο εξής: Safety) και της εταιρίας S. & T. Srl (στο εξής: S. & T.) σχετικά με την εκτέλεση συμβάσεως πωλήσεως η οποία συνήφθη μεταξύ αυτών και αφορούσε την προμήθεια ενός προϊόντος γνωστού ως «NAF S III», αποτελούμενο από υδροχλωροφθοράνθρακες (στο εξής: HCFC), το οποίο χρησιμοποιείται στην πυρόσβεση. 3. Από τον φάκελο της κύριας δίκης προκύπτει ότι, βάσει της εν λόγω συμβάσεως, η Safety ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύσει στην S. & T. ορισμένη ποσότητα του προϊόντος αυτού στην τιμή των 3 213 000 ιταλικών λιρών (LIT), περιλαμβανομένου και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.