ΔΕΚ Υπόθ. C- 341/1995, απόφ. 14.7.1998 [Μέτρα προστασίας της στιβάδας του όζοντος] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1999, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Gianni Bettati και Safety Hi-Tech Srl Κανονισμός (ΕΚ) 3093/94 - Μέτρα προστασίας της στιβάδας του όζοντος - Περιορισμοί στη χρήση των υδροχλωροφθορανθράκων και των αλογονωμένων υδρογονανθράκων - Κύρος 1. Με διάταξη της 16ης Οκτωβρίου 1995, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 30 Οκτωβρίου 1995, η Pretura circondariale di Avezzano υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ, προδικαστικό ερώτημα ως προς το κύρος του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) 3093/94 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 333, σ. 1, στο εξής: κανονισμός). 2. Το ερώτημα αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο διαφοράς στην οποία ο G. Bettati, ιδιοκτήτης της επιχειρήσεως Bettati Antincendio di Reggio Emilia, αρνήθηκε να καταβάλει στη Safety Hi-Tech Srl (στο εξής: Safety) το οφειλόμενο ποσό για την προμήθεια ενός προϊόντος γνωστού ως «NAF S III», αποτελούμενο από υδροχλωροφθοράνθρακες (στο εξής: HCFC), το οποίο χρησιμοποιείται στην πυρόσβεση. 3. Από τον φάκελο της κύριας δίκης προκύπτει ότι η Safety παρέδωσε στον Bettati, δυνάμει συμβάσεως της 12ης Μαίου 1995, ορισμένη ποσότητα του εν λόγω προϊόντος, για την οποία έλαβε μέρος του οφειλομένου ποσού. Κατόπιν της αρνήσεως του Bettati να καταβάλει το υπόλοιπο, δηλαδή το ποσό των 22 294 730 ιταλικών λιρών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.